2017IEEE CASS Seoul Chapter

2016  IEEE CASS Shikoku Chapter

2015  IEEE CASS Malaysia Chapter

2014  IEEE CASS Malaysia Chapter

2013  IEEE CASS Tainan Chapter

2012  IEEE CASS Malaysia Chapter

2011  IEEE CASS Malaysia Chapter

2010  IEEE India CASS Chapter

2009  IEEE CASS Singapore Chapter

2008  IEEE CASS Shikoku Chapter