MSA TC Meeting at ISCAS-2015

Location:  Room 5-F, Pessoa, Cultural Center of Belem, Lisbon, Portugal

Date: May 27 (Wednesday), 2015

Time: 12:50-14:10

Attendees:

 • Ce Zhu
 • Chia-Wen Lin
 • Huifang Sun
 • Jianfei Cai
 • Lap-Pui Chau
 • Maria Trocan
 • Ming-Ting Sun
 • Mladen Berekovic
 • Moncef Gabbouj
 • Nam Ling
 • Shao-Yi Chien
 • Xiao-Ping Zhang
 • Yen-Kuang Chen (0.5)
 • Gwo Giun Lee