September 2019, Volume 29, Issue 9

Introduction to the Special Section on Deep Learning for Visual Surveillance
Fatih Porikli; Larry S. Davis; Qi Wang; Yi Li; Carlo Regazzoni
Adaptive Deep Convolutional Neural Networks for Scene-Specific Object Detection
Xudong Li; Mao Ye; Yiguang Liu; Ce Zhu
Interactive Hierarchical Object Proposals
Mingliang Chen; Jiawei Zhang; Shengfeng He; Qingxiong Yang; Qing Li; Ming-Hsuan Yang
Pixelwise Deep Sequence Learning for Moving Object Detection
Yingying Chen; Jinqiao Wang; Bingke Zhu; Ming Tang; Hanqing Lu
Deep CNNs for Object Detection Using Passive Millimeter Sensors
Santiago López-Tapia; Rafael Molina; Nicolás Pérez de la Blanca
Multi-View Vehicle Type Recognition With Feedback-Enhancement Multi-Branch CNNs
Zhibo Chen; Chenlu Ying; Chaoyi Lin; Sen Liu; Weiping Li
Real-Time Deep Tracking via Corrective Domain Adaptation
Hanxi Li; Xinyu Wang; Fumin Shen; Yi Li; Fatih Porikli; Mingwen Wang
Video Person Re-Identification for Wide Area Tracking Based on Recurrent Neural Networks
Niall McLaughlin; Jesus Martinez del Rincon; Paul Miller
People Counting in Dense Crowd Images Using Sparse Head Detections
Mamoona Birkhez Shami; Salman Maqbool; Hasan Sajid; Yasar Ayaz; Sen-Ching Samson Cheung
Scene Invariant Virtual Gates Using DNNs
Simon Denman; Clinton Fookes; Prasad K. D. V. Yarlagadda; Sridha Sridharan
Feature-Based Image Patch Classification for Moving Shadow Detection
Mosin Russell; Ju Jia Zou; Gu Fang; Weidong Cai
Multi-Modality Multi-Task Recurrent Neural Network for Online Action Detection
Jiaying Liu; Yanghao Li; Sijie Song; Junliang Xing; Cuiling Lan; Wenjun Zeng
Trajectory-Pooled Spatial-Temporal Architecture of Deep Convolutional Neural Networks for Video Event Detection
Yonggang Li; Rui Ge; Yi Ji; Shengrong Gong; Chunping Liu
Combined Static and Motion Features for Deep-Networks-Based Activity Recognition in Videos
Sameera Ramasinghe; Jathushan Rajasegaran; Vinoj Jayasundara; Kanchana Ranasinghe; Ranga Rodrigo; Ajith A. Pasqual
On Input/Output Architectures for Convolutional Neural Network-Based Cross-View Gait Recognition
Noriko Takemura; Yasushi Makihara; Daigo Muramatsu; Tomio Echigo; Yasushi Yagi
A Data Set for Airborne Maritime Surveillance Environments
Ricardo Ribeiro; Gonçalo Cruz; Jorge Matos; Alexandre Bernardino
Comprehensive Analysis of Deep Learning-Based Vehicle Detection in Aerial Images
Lars Sommer; Tobias Schuchert; Jürgen Beyerer
Glance and Stare: Trapping Flying Birds in Aerial Videos by Adaptive Deep Spatio-Temporal Features
Shuman Tian; Xianbin Cao; Yan Li; Xiantong Zhen; Baochang Zhang
On the Minimum Perceptual Temporal Video Sampling Rate and Its Application to Adaptive Frame Skipping
Christoph Bachhuber; Amit Bhardwaj; Rastin Pries; Eckehard Steinbach
Identifying Computer Generated Images Based on Quaternion Central Moments in Color Quaternion Wavelet Domain
Jinwei Wang; Ting Li; Xiangyang Luo; Yun-Qing Shi; Sunil Kr. Jha
Accelerating Flexible Manifold Embedding for Scalable Semi-Supervised Learning
Suo Qiu; Feiping Nie; Xiangmin Xu; Chunmei Qing; Dong Xu
2D-LBP: An Enhanced Local Binary Feature for Texture Image Classification
Bin Xiao; Kaili Wang; Xiuli Bi; Weisheng Li; Junwei Han
An Adaptive Multi-Projection Metric Learning for Person Re-Identification Across Non-Overlapping Cameras
Hai-Miao Hu; Wen Fang; Bo Li; Qi Tian
Attention-Based 3D-CNNs for Large-Vocabulary Sign Language Recognition
Jie Huang; Wengang Zhou; Houqiang Li; Weiping Li
GiantClient: Video HotSpot for Multi-User Streaming
Anis Elgabli; Muhamad Felemban; Vaneet Aggarwal
Improved Search in Hamming Space Using Deep Multi-Index Hashing
Hanjiang Lai; Yan Pan; Si Liu; Zhenbin Weng; Jian Yin