Multi-Camera Color Correction via Hybrid Histogram Matching

Chunqiu Ding; Zhan Ma

CFB-Then-ECB Mode-Based Image Encryption for an Efficient Correction of Noisy Encrypted Images

Pauline Puteaux; William Puech

Data-Driven Transform-Based Compressed Image Quality Assessment

Xinfeng Zhang; Sam Kwong; C.-C. Jay Kuo

On Learning Semantic Representations for Large-Scale Abstract Sketches

Peng Xu; Yongye Huang; Tongtong Yuan; Tao Xiang; Timothy M. Hospedales; Yi-Zhe Song; Liang Wang

Parametric Model for Video Streaming Services With Different Spatial and Temporal Resolutions

Jiarun Song; Fuzheng Yang; Wei Zhang; Zhibin Ma

Feature Refinement and Filter Network for Person Re-Identification

Xin Ning; Ke Gong; Weijun Li; Liping Zhang; Xiao Bai; Shengwei Tian

Camcording-Resistant Forensic Watermarking Fallback System Using Secondary Watermark Signal

Hannes Mareen; Martijn Courteaux; Johan De Praeter; Md. Asikuzzaman; Glenn Van Wallendael; Mark R. Pickering; Peter Lambert

A Quadruple Diffusion Convolutional Recurrent Network for Human Motion Prediction

Qianhui Men; Edmond S. L. Ho; Hubert P. H. Shum; Howard Leung

Grounding-Tracking-Integration

Zhengyuan Yang; Tushar Kumar; Tianlang Chen; Jingsong Su; Jiebo Luo

Learned Model Composition With Critical Sample Look-Ahead for Semi-Supervised Learning on Small Sets of Labeled Samples

Yang Li; Shichao Kan; Cao Wenming; Zhihai He

Efficient Selective Context Network for Accurate Object Detection

Jing Nie; Yanwei Pang; Shengjie Zhao; Jungong Han; Xuelong Li

Language-Guided Navigation via Cross-Modal Grounding and Alternate Adversarial Learning

Weixia Zhang; Chao Ma; Qi Wu; Xiaokang Yang

Parallel Multi-Path Age Distinguish Network for Cross-Age Face Recognition

Yongbo Wu; Lingshuang Du; Haifeng Hu

Weakly-Supervised Cross-Domain Road Scene Segmentation via Multi-Level Curriculum Adaptation

Fengmao Lv; Guosheng Lin; Peng Liu; Guowu Yang; Sinno Jialin Pan; Lixin Duan

Adaptively Meshed Video Stabilization

Minda Zhao; Qiang Ling

Towards Practical Sketch-Based 3D Shape Generation: The Role of Professional Sketches

Yue Zhong; Yonggang Qi; Yulia Gryaditskaya; Honggang Zhang; Yi-Zhe Song

CUA Loss: Class Uncertainty-Aware Gradient Modulation for Robust Object Detection

Jung Uk Kim; Seong Tae Kim; Hong Joo Lee; Sangmin Lee; Yong Man Ro

Deep Variation Transformation Network for Foreground Detection

Yongxin Ge; Junyin Zhang; Xinyu Ren; Chenqiu Zhao; Juan Yang; Anup Basu

Adaptive Context Reading Network for Movie Scene Detection

Dong Liu; Nagendra Kamath; Subhabrata Bhattacharya; Rohit Puri

MCFD: A Hardware-Efficient Noniterative Multicue Fusion Demosaicing Algorithm

Xiaodong Yang; Wengang Zhou; Houqiang Li

Parameter-Based Affine Intra Prediction of Screen Content in Versatile Video Coding

Jayasingam Adhuran; Gosala Kulupana; Saverio Blasi; Anil Fernando

Geometric Partitioning Mode in Versatile Video Coding: Algorithm Review and Analysis

Han Gao; Semih Esenlik; Elena Alshina; Eckehard Steinbach

Efficient Neural Image Decoding via Fixed-Point Inference

Weixin Hong; Tong Chen; Ming Lu; Shiliang Pu; Zhan Ma

Semantic Structured Image Coding Framework for Multiple Intelligent Applications

Simeng Sun; Tianyu He; Zhibo Chen

Resource Management of Video Traffic Over Heterogeneous NOMA Networks

Weixin Yin; Lei Xu; Huijun Wang; Yuwang Yang; Yulin Wang; Tianyou Chai

Reinforced Short-Length Hashing

Xingbo Liu; Xiushan Nie; Qi Dai; Yupan Huang; Li Lian; Yilong Yin

Fast Unmediated Hashing for Cross-Modal Retrieval

Xiushan Nie; Xingbo Liu; Xiaoming Xi; Chenglong Li; Yilong Yin

Hardware- and Memory-Efficient Architecture for Disparity Estimation of Large Label Counts

Sih-Sian Wu; Hon-Hui Chen; Liang-Gee Chen

Normality Learning in Multispace for Video Anomaly Detection

Yu Zhang; Xiushan Nie; Rundong He; Meng Chen; Yilong Yin

Multi-Deformation Aware Attention Learning for Concrete Structural Defect Classification

Gaurab Bhattacharya; Bappaditya Mandal; Niladri B. Puhan

An Ultralow Complexity String Matching Approach to Screen Content Coding in AVS3

Yufen Yang; Kailun Zhou; Liping Zhao; Tao Lin

An Efficient Algorithm for Luminance Optimization in Chroma Downsampling

Ting-Lan Lin; Bang-Hao Liu; Kun-Hu Jiang

NTSDCN: New Three-Stage Deep Convolutional Image Demosaicking Network

Yan Wang; Shiying Yin; Shuyuan Zhu; Zhan Ma; Ruiqin Xiong; Bing Zeng