June 2019, Volume 9, Issue 2

Custom Sub-systems and Circuits for Deep Learning: Guest Editorial Overview
Chia-Yu Chen; Boris Murmann; Jae-Sun Seo; Hoi-Jun Yoo
Minimum Precision Requirements of General Margin Hyperplane Classifiers
Charbel Sakr; Yongjune Kim; Naresh Shanbhag
FloatSD: A New Weight Representation and Associated Update Method for Efficient Convolutional Neural Network Training
Po-Chen Lin; Mu-Kai Sun; Chuking Kung; Tzi-Dar Chiueh
E-LSTM: An Efficient Hardware Architecture for Long Short-Term Memory
Meiqi Wang; Zhisheng Wang; Jinming Lu; Jun Lin; Zhongfeng Wang
Eyeriss v2: A Flexible Accelerator for Emerging Deep Neural Networks on Mobile Devices
Yu-Hsin Chen; Tien-Ju Yang; Joel Emer; Vivienne Sze
Hyperdrive: A Multi-Chip Systolically Scalable Binary-Weight CNN Inference Engine
Renzo Andri; Lukas Cavigelli; Davide Rossi; Luca Benini
Breaking High-Resolution CNN Bandwidth Barriers With Enhanced Depth-First Execution
Koen Goetschalckx; Marian Verhelst
Pre-Defined Sparse Neural Networks With Hardware Acceleration
Sourya Dey; Kuan-Wen Huang; Peter A. Beerel; Keith M. Chugg
iFPNA: A Flexible and Efficient Deep Learning Processor in 28-nm CMOS Using a Domain-Specific Instruction Set and Reconfigurable Fabric
Chixiao Chen; Xindi Liu; Huwan Peng; Hongwei Ding; C.-J. Richard Shi
An In-memory-Computing DNN Achieving 700 TOPS/W and 6 TOPS/mm2 in 130-nm CMOS
Jintao Zhang; Naveen Verma
Analog-to-Digital Conversion With Reconfigurable Function Mapping for Neural Networks Activation Function Acceleration
Massimo Giordano; Giorgio Cristiano; Koji Ishibashi; Stefano Ambrogio; Hsinyu Tsai; Geoffrey W. Burr; Pritish Narayanan
Mitigating Nonlinear Effect of Memristive Synaptic Device for Neuromorphic Computing
Jingyan Fu; Zhiheng Liao; Na Gong; Jinhui Wang
ReRAM-Based In-Memory Computing for Search Engine and Neural Network Applications
Yasmin Halawani; Baker Mohammad; Muath Abu Lebdeh; Mahmoud Al-Qutayri; Said F. Al-Sarawi
MAX2: An ReRAM-Based Neural Network Accelerator That Maximizes Data Reuse and Area Utilization
Manqing Mao; Xiaochen Peng; Rui Liu; Jingtao Li; Shimeng Yu; Chaitali Chakrabarti
Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, and Opportunities
Sergei Alyamkin; Matthew Ardi; Alexander C. Berg; Achille Brighton; Bo Chen; Yiran Chen; Hsin-Pai Cheng; Zichen Fan; Chen Feng; Bo Fu; Kent Gauen; Abhinav Goel; Alexander Goncharenko; Xuyang Guo; Soonhoi Ha; Andrew Howard; Xiao Hu; Yuanjun Huang; Donghyun Kang; Jaeyoun Kim; Jong Gook Ko; Alexander Kondratyev; Junhyeok Lee; Seungjae Lee; Suwoong Lee; Zichao Li; Zhiyu Liang; Juzheng Liu; Xin Liu; Yang Lu; Yung-Hsiang Lu; Deeptanshu Malik; Hong Hanh Nguyen; Eunbyung Park; Denis Repin; Liang Shen; Tao Sheng; Fei Sun; David Svitov; George K. Thiruvathukal; Baiwu Zhang; Jingchi Zhang; Xiaopeng Zhang; Shaojie Zhuo
Realizing Petabyte Scale Acoustic Modeling
Sree Hari Krishnan Parthasarathi; Nitin Sivakrishnan; Pranav Ladkat; Nikko Strom