Location: Room 218, Melbourne Convention and Exhibition Center, Australia.

Time: 12:30-14:00, Wednesday, June 4th, 2014.

Attendees (in person):

 • Lap-Pui Chau
 • Jian Zhang
 • Gabbouj Moncef
 • Shao-Yi Chien
 • Zicheng Liu
 • Chia-Wen Liu
 • Oscar Au
 • Yap Peng Tan
 • JF Yang
 • Huifang Sun
 • Chris Lee
 • Tokunbo Ogunfunmi
 • Wen-Hsia Peng
 • Jie Liang
 • Pau-Choo Chung
 • Wen Gao
 • Xiao-Ping Zhang
 • Thanos Stouraitis
 • Jianfei Cai